top of page

Ang mga tagapag-alaga ay madalas na nagtataka, "Kailan tayo dapat tumawag sa hospice?" Walang simpleng sagot sa tanong na iyon; gayunpaman, ang mga sumusunod ay mga tanong na dapat tandaan upang makatulong sa paggawa ng pinakamahusay na kaalamang mga desisyon para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. 

Kailan Ko Dapat Tawagan ang Hospice?

 • Anong mga pagbabago ang nakita ko sa kalusugan ng aking mahal sa buhay sa loob ng nakaraang taon? 

 • Paano ko inaasahan na magbabago ang kundisyon sa susunod na taon?

 • Ano ang pinaka inaalala ko ngayon?

 • Ako ba ay nalulungkot, napagod, nagagalit, nag-iisa, nagkasala, nababalisa, o nanlulumo dahil sa mga pagbabago sa ating buhay?

 • Anong mga desisyon ang kinakaharap natin tungkol sa mga paggamot at/o mga gamot.

 • Paano naapektuhan ang ating kalidad ng buhay ng sakit na ito o ng paggamot nito.

 • Anong mga pagbabago ang napansin ko sa kakayahang maglibot at mag-asikaso sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagligo, pagbibihis, at pagkain sa nakalipas na anim na buwan?

 • Paano nakakaapekto ang sakit o anumang iba pang sintomas sa ating kalidad ng buhay?

 • Gumagawa ba tayo ng mas madalas na paglalakbay sa emergency room ng ospital?

 • Ano ba talaga ang mahalaga sa taong pinapahalagahan ko? sa akin? Sa ibang malapit sa atin?

 • Anong mga uri ng tulong ang maaaring magbakante ng mas maraming oras o lakas na igugol sa mga bagay na pinakamahalaga sa atin?

 • Sino ang maaari kong tawagan kapag mayroon akong tanong o alalahanin sa kalagitnaan ng gabi o sa katapusan ng linggo?

 • Paano nakakaapekto ang mga responsibilidad ng pangangalaga sa aking pang-araw-araw na buhay? Ang kalusugan ko?

 • Ano ang backup plan natin kung may mangyari sa akin?

Smiling Senior Couple
bottom of page