top of page

Madalas Itanong

Naiintindihan namin na marami ay isang mahirap na desisyon na i-enroll ang iyong mahal sa buhay sa hospice o palliative na pangangalaga. Nais naming hindi lamang suportahan at panatilihin ang pinakamataas na kalidad ng buhay ng iyong mahal sa buhay, ngunit suportahan at panatilihin ang iyong mga halaga at desisyon sa panahong ito. Narito ang ilang mga sagot sa aming karamihan  mga karaniwang itinatanong upang makatulong na masagot ang anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka.

  1. Ano ang Hospice?

Ang Hospice ay isang pangkat ng pangangalagang pangkalusugan na binubuo ng mga interdisciplinary na serbisyo na ibinibigay sa mga pasyente at pamilya sa katapusan ng buhay. Ito ay isang programa ng benepisyo na idinisenyo upang tumulong sa mga espesyal na pangangailangan ng mga pasyente at kanilang mga mahal sa buhay, na kanilang pinili para sa kaginhawahan at pangangalagang pampakalma.

​  2. Paano ang Pangangalaga sa Hospice     Ibinigay?

Higit sa madalas, ang hospice ay ibinibigay sa bahay upang ang pasyente ay makasama ang kanyang sariling pamilya sa isang pamilyar na kapaligiran. Ang pangangalaga sa hospice ay maaari ding ibigay sa isang Skilled Nursing Facility at Hospice Facility. Ang mga propesyonal na kawani ng hospice ay makakapagbigay ng pangangalagang medikal at pag-aalaga upang suportahan ang pasyente at pamilya.

 3.  Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Palliative Care at Hospice Care?

Sa esensya, pareho ang mga prinsipyo; gayunpaman, ang palliative na pangangalaga ay ang pangangalaga ng mga pasyenteng may aktibo, progresibo, advanced na proseso ng sakit na may maikling pag-asa sa buhay at ang pagtutuunan ay kalidad ng buhay.

  4.  Ano ang pagkakaiba ng pag-sign up sa hospice?

Ang hospisyo ay maaaring makaapekto nang husto sa kalidad ng buhay ng pasyente, kung saan ang mga layunin ay iniakma upang mapawi ang sakit at pisikal na mga sintomas, magbigay ng suporta sa pasyente at pamilya sa panahon ng karamdaman at pangungulila.

   5. Sino ang nagbabayad para sa Pangangalaga sa Hospice?

Karamihan sa mga pasyente ay sakop ng aking Medicare o Medi-Cal. Ang lahat ng iba pang mga pasyente ay maaaring magbayad nang pribado.

 6.  Paano makakapag-sign up ang isang tao para sa Hospice Care?

Maraming ahensya ng hospice, at mahalaga na ang isang pasyente ay gumawa ng matalinong desisyon at pumili ng pinakamahusay na kung saan siya ay pinaka komportable. Ang Fountain Hospice ay dalubhasa sa kalidad ng mahabagin na pangangalaga para sa lahat ng aming mga pasyente at tinatrato ang bawat pasyente na parang siya ay bahagi ng aming sariling pamilya. Kung ipagkatiwala sa atin ng pasyente ang kanilang pangangalaga, masigasig nating pinanghahawakan ang tiwala na iyon. Kumuha kami ng mga referral, at aayusin namin na gumawa ng isang paunang pagpupulong upang turuan ang pasyente, suriin ang pagiging karapat-dapat, at ipaliwanag ang mga serbisyo.

  7.  Paano tinutukoy ang pagiging karapat-dapat?

Upang makita kung ang isang tao ay karapat-dapat para sa hospisyo, ang isang tao ay dapat magkaroon ng kondisyong nagbabanta sa buhay, pangangalagang pampakalma, isang  rekord ng doktor, at naninirahan sa loob ng heograpikal na hangganan ng napiling ahensya ng hospisyo. 

bottom of page